Priser

  • Klasse 2, 1. gangs undersøkelse   3500 kr
  • Klasse 2, periodisk undersøkelse 3000 kr
  • Cabin Crew:               3000kr
  • LALP:               3000kr
Er du medlem av en norsk flyklubb, får du 20% rabatt på din første undersøkelse. 
Priser inkluderer gebyr til Luftfartstilsynet.